FANDOM


Attilia — region geograficzny oraz dawniej państwo, gdzie osiedliło się 5 ludzkich klanów zbliżonych kulturowo do siebie. Podczas wojny upadłych o Attilię, wojska upadłych rozpoczęły całkowitą anihilację nieprzyjaciół. Wynikiem wojny było zgładzenie władcy najpotężniejszego z klanów oraz zagarnięcie wszystkich ziem przez rasę upadłych.

Historia

Przed apokalipsą, terytoria wysp Attilii leżały daleko na południe od kontynentu Xyneth. Wówczas ziemie te były całkowicie zamieszkane przez rasy arventorów oraz upadłych. Podczas, gdy nastąpiła apokalipsa, doszło do gwałtownych tarć płyt tektonicznych na oceanach, na skutek czego wyspy te zbliżyły się w okolice południowego-wschodu Xyneth. Ze względu na ciężkie warunki, tamtejsza populacja ocalałych upadłych oraz arventorów uciekła z wysp w celu znalezienia lepszych ziem do zasiedlenia. Kilkanaście lat po zakończeniu apokalipsy, na tereny wysp przybyli uciekinierzy z terenów Invijsko-Aryjskich, którzy utworzyli wówczas pięć państewek konkurujących ze sobą o dominację na wyspach Attilii. Klany te jednak nie nacieszyły się długim przetrwaniem, gdyż niecałe kilkadziesiąt lat później doszło do wojny, którą rozpętali upadli chcący zyskać swe ziemie z powrotem. Zakończenie tej krwawej wojny nastało, gdy wojska Anbihrssa splądrowały ostatni gród ludzki, który należał do klanu Altigarów. Od tamtej pory gród ten pełni rolę ogromnego obozu, w którym ludzie są przymusowo zmuszani do niewolniczej pracy. Po zakończeniu wojny, stolicą terytorium Państwa Upadłych stało się miasto Karamurh.

Dawne klany

Attilia

W Attilii było 5 klanów:

  1. Królewski – klan Altigarów. Dawniej jeden z dwóch najsilniejszych klanów.
  2. Hipetania – klan władany przez ród Arthian. Był rywalem Klanu Królewskiego oraz Remarów.
  3. Remaria – klan Remarów. Drugi najsilniejszy. To na tych terenach został wybrany gród, który stał się stolicą Państwa Upadłych.
  4. Agadonia – klan Agadonów. Na jego terytorium znajduje się największa biblioteka w Attilii.
  5. Kinthenia – władcą tego klanu był Kinthan I.