FANDOM


Boski Gen – pojęcie stosowane w wymiarze Gantasmara, określające sztuczny Dar, znacznie potężniejszy od naturalnie dziedziczonych zdolności. Cechą Boskiego Genu była zarówno dziedziczność z pokolenia na pokolenie, jak też i przymus rozwijania tej mocy w ramach dalszych ćwiczeń nad tym. Boskie Geny dodatkowo doprowadzały często swoich użytkowników do szaleństwa, dzięki czemu oni często kończyli jako Zabójcy. Ostatecznie Boskie Dary zostały usunięte z Gantasmary wraz z Resetem, spowodowanym przez Azeriona oraz swojego brata, Xemorghta.