FANDOM


Chąśnicy - popularne określenie Aryjskich oraz współpracujących z nimi korsarzy morskich walczących na wzór Hellgayhskich wikingów - w większość współpracują z nimi. Chąśnicy pierwotnie byli dezerterami z marynarki Chanatu Arjów, jednakże w czasie Wojny domowej zyskali olbrzymią niezależność, a ostatecznie własne pańs
Chąśnik

Typowy wygląd chąśnika

two - Jomsborg. Są gorliwymi wyznawcami Arjanizmu.

Chąśnicy najczęściej walczą w średnich i ciężkich zbrojach, toporkami lub dwuręcznymi toporami i mieczami. Wspierają się okrągłymi tarczami, łukami i oszczepami. Ich okręty najczęściej małe lub średnie przystosowane są do transportu łupów i niewielkiej załogi, napędzane przez żeglarzy, którzy jednocześnie są wojownikami. Każdy chąśnik zakłada tarczę na burtę, siada na swej skrzyni na łupy i wiosłuje - system ten jest jak na współczesne standardy nietypowy, a według chąśników symbolizuje równość braci chąśników pośród siebie.


Bandy

Chąśnicy nie działają jako jedna siła, choć na czas wojen i większych wypraw Mojmir zwołuje wszystkich chąśników, większość działa w okresie pokoju niezależnie. Tylko nieliczni pozostają drużyną księcia Jomsborga. największe bandy to: