FANDOM


Feldarzy – humanoidalna rasa, mająca częściowe spokrewnienie z leśnymi elfami. Znajdują się oni na Veuvrik, żyjąc obok driad i drzewoludzi w pokoju. Są najbardziej znani ze swojej szamanistycznej alchemii plemiennej, dzięki której potrafią ożywić świeżo zmarłego osobnika, dając mu przy tym klątwę, po której nie może on się starzeć fizycznie.

Wygląd zewnętrzny

Osobnicy ci są zdecydowanie niżsi od wielu kultur ludzkich (mają do metra siedemdziesiąt wysokości) oraz z wyglądu w miarę przypominają leśnych elfów. Cechują się bladą cerą, nieco mniejszymi uszami od elfów oraz włosami koloru blond, rzadziej brunatnymi.

Historia

Niestety, rasa ta nie należy do tych zbytnio opisanych przed kronikarzy. Jedyne informacje o nich, pojawiły się dopiero w roku 1753 w kronice anonimowego celtyckiego badacza. Według niej, feldarzy pochodzą częściowo od rasy elfickiej, częściowo też od nimf. Wówczas (w czasie odkrycia), nie należeli oni do zbytnio cywilizowanych istot, a bardziej przypominali dzikie zwierzęta o szamanistycznej wierze w drzewoludy, u boku których zarazem żyli. Nigdy oni nie zachowywali się w sposób agresywny do badaczy, jednakże zdecydowanie kryli się przed nimi. Wciągu następnych 400 lat doszło do lekkiej zmianie w ich usposobieniu. Wyrobili w sobie sposób myślenia podobny do ludzi oraz zaczęli stawiać swe miasta wśród gęstych lasów.

Inne informacje

  • Feldarscy alchemicy należą do jednych z najlepszych ze wszystkich ras.
  • Feldarscy magowie uczą się przeważnie magii defensywnej, gdyż uważają, że poznawanie domen ofensywnych oraz pasywnych jest zbyt destrukcyjne dla otoczenia oraz dla ich sojuszników, którymi są drzewoludzie.
  • Magowie feldarscy mogą tylko raz wykorzystać rytuał odrodzenia na danym truchle. Dalsze próby ponownego odrodzenia tej osoby są nieudolne, gdyż to jest z powodu niedoskonałości tej mocy.