FANDOM


Gantasmara jest wymiarem średnim, zamieszkałym całkowicie przez istoty śmiertelne. W czasach średnich, rasa ludzka dokonała ogromnych mordów na tle rasowym dla wszystkich nieludzi. Wynikiem tego było ocalanie zaledwie trzech ras - Ludzkiej, Krasnoludzkiej (wymieszanej mocno z rasą ludzką) oraz Ludzi z Północy. Gantasmara w odróżnieniu do innych wymiarów (przyk. Eller) nie posiada w sobie zbyt sporej ilości wpływów boskich, przez co w tym wymiarze posiadanie zdolności czyni daną osobę wyjątkową. Oficjalnie została przyjęta dla nich nazwa "Wybitni".

W tym wymiarze nie było żadnych przeszkód w rozwoju technologii, dzięki czemu trwa w niej era nowoczesności.

Kontynenty

Na Gantasmarze znajduje się kilka kontynentów. Są to przede wszystkim:

Xyneth

Jest to kontynent położony na północny, bardzo różnorodny pod względem klimatu. Dodatkowo, na tym kontynencie znajduje się wiele zróżnicowanych kulturowo państw, zaczynając od Noramaki, po Fusrii kończąc.

Aciadia

Jest to "Południowy kontynent", graniczący z Xyneth od strony H'erindru. Jest to kontynent o ogromnej ilości państw, w których jest zdecydowanie bardziej odmienna kultura od północnych kultur z Xyneth.