FANDOM


Javmit — potwory z wierzeń fesońskich i orkijskich. Miał to być występujący wyłącznie pod osłoną nocy potwór nawiedzający wsie. Zgodnie z podaniami, „pojawiał się tylko tam, gdzie zginął młodzieniec, w którym zakochana była dziewka, a węzłem małżeńskim byli niepołączeni”. Rzekomo dusza zakochana w dziewczynie miała nawiedzać ją i próbować zabrać do zaświatów. Każdemu pojawieniu się jamvita towarzyszył mord okolicznych zwierząt i krwawe ślady aż do najbliższego lasu. Cechują się one bardzo długimi szponami oraz kłami służącymi do rozszarpywania ofiary. Są również bardzo szybkie. Jedynym sposobem na wypędzenie stwora było zabicie dziewczyny [która była miłością nieszczęśnika] i spalenie jej ciała.