FANDOM


Kultura Bizantyjska zwana czasem Kulturą Romajską lub Kulturą Grecką - kultura ludów pochodzenia atlantydzkiego zamieszkujących Bizancjum. Wedle tradycji, pochodzą oni od Arjów, którzy po wojnie z Invami wyemigrowali do dawnej ojczyzny.

Język

Wśród bizantyjczyków do niedawna używany był mocno zniekształcony aryjski. Reformy prowadzone przez Republikę Koryncką spowodowały przemianę języka na taki, który bardziej przypomina język Atlantów. Dziś bizantjczycy mówią po grecku/bizantyjsku.


Wypowiedź Po Grecku
Witaj Etimi
Tak Esto
Nie Deb
Tak jest? Prostagma?
Nie umiem mówić po grecku Deb boro misokles bysantio
Jestem Arjem Eima enas Aryman
Jakiego boga wyznajesz? Aloto pou theos omagros?
Którędy do Arkony? Poio dromo Arkona?
Nie zabijaj mnie! Mi ne skones!
Do Ataku! Kalos!
Przepraszam Syngome