FANDOM


Magia śmierci należy do najbardziej brutalnych, jak i obrzydliwych rodzajów magii, wykorzystywana przez wiele kultów, demonów, opryszków i niekiedy przez samych bogów. Magia ta jest całkowicie zakazana na całym świecie, zaś używanie jej kończy się egzekucją dla maga. Według organów porządku, magia ta została zakazana z powodu jej niebezpiecznej mocy. W rzeczywistości jednak prawda jest taka, że jest krwawo tłumiona z powodów religijnych, niekiedy ze strachu, chęci siania moralności. Ostatecznie magię tą można nauczyć się w podziemnych metropoliach, gdzie skupiają się siedliska kultystów, fanatyków i innych obłąkanych istot, czekających na wtargnięcie na świat na powierzchni. Magia ta jest często bardzo trudna do nauczenia się.

Najbardziej znane techniki magiczne oraz ich zastosowania

  • Nekromancja. Najbardziej popularny nurt tej magii, wykorzystywany w celu ożywiania zmarłych i posługiwania się nimi jako prywatna armia. Mimo popularności wśród wszystkich magów śmierci, nie jest jednak zbyt często przez nich stosowana, ze względu na poziom trudności nauczenia się jej. Magów nekromancji nazywa się nekromantami. Trudność nauki tego odłamu magii śmierci - bardzo trudny.
  • Powrót do zmarłych. Kontratak na nekromantów. Stosuje się to w celu unieszkodliwienia sporej grupy nieumarłych. Jest trudny w nauce.
  • Splugawienie. Niezwykle brutalna technika, która pozwala stworzeniu w rękach maga ciemno-zieloną magiczną kulę, która po rzuceniu w obiekt zżera skórę (jeśli takowy obiekt ją posiada) do mięsa, oraz naraża je na bliskie spotkanie z bakteriami które po pewnym czasie infekują dany organizm, przez co czynią powolną śmierć w męczarniach. Czar ten jest prosty w nauczeniu się, w porównaniu do innych możliwych z tej grupy.

Inne

  • Magia ta umożliwia kombinację z innymi odłamami, wynikiem tego jest np. "czarny ogień", lub splugawione kule naprowadzane telekinezą.
  • Większość istniejących kultów opiera się na magii śmierci.
  • Mimo małej liczebności magów śmierci, są oni potężni na tyle by móc przetrwać ataki magów z powierzchni.
  • Najpotężniejsi nekromanci często wyruszają na wschód wyspy CN, ze względu na dużą ilość nieumarłych w tamtym rejonie.