FANDOM


TULS

Ten artykuł jest w fazie Alfa/Beta i jeden z użytkowników go edytuje, prosimy by tego nie edytować bez zgody użytkownika Rzymianin

Meklarzy - rasa ludzkich diabłów zamieszkująca Atlantę, głównie Imperium Rodana.

Meklar

Meklar

Histroia

Zostali stworzeni przez Arventorów jako ich służący, a odebranie i skrzydeł miało być oznaką niewolenia. Meklarów stworzono jeszcze przed Upadłymi. Byli wykorzystywani jako służący możnych, giermkowie, strażnicy i ochroniarze a także pomocnicy magów.


Wygląd

Meklarzy z postury przypominają upadłych, nie mają jednak skrzydeł jako jedyna rasa ludzkich diabłów. Ich twarze są zdobione wzorami i tatuażami a ich oczy mają dwa różne kolory. Mają również o wiele jaśniejszą cerę niż upadli.