FANDOM


Niebiosa to kraina wszystkich bóstw. Dawniej dzielona na kręgi, dostępna tylko dla bogów i istot posiadających specjalne klucze. Dawniej w Niebiosach obowiązywała hierarchia kręgów lecz dziś została zlikwidowana.

Podział Niebios

  1. Sfera wyższych bogów – miejsce w którym znajduje się wielka rada najwyższych. Władana dawniej przez Svantevita, dzisiaj przez jego córkę, Chilliam.
  2. Sfera bogów
  3. Sfera bożków
  4. Sfera otwarta