FANDOM


Zaratustryzm (Zoroastryzm, Zaratusztranizm) - druga po Zuniźmie najstarsza religia świata. Jst religią monoteistyczną, w której istnieje jeden bóg i jego przeciwieństwo. Najważniejszym elementem Zaratustryzmu jest ogień, święty, uznawany za najczystsze dzieło Ahury Mazdy - Boga.


Wierzenia

Jedynym bogiem zaratustrystów jest Ahura Mazda, co z perskiego znaczy "Pan Mądrości". Dla Zaratustrystów najważniejsza jest bowiem wiedza, nauka, rozwój technologii. Sama istota zła, zaś, Angara Mainju "Pan Niewiedzy" jest uosobieniem zacofania, prymitywizmu i dzikości. Zaratustryzm uwzględnia życie pośmiertne w raju, osiągane przez dobre myśli i dobre czyny. Zoroastrystów często zwie się Czcicielami Ognia, od sposobu modlitwy - w stronę płomienia.

Świątynia ognia

Świątynia Ognia

Historia

Religię przed wiekami założył Prorok Zaratustra, zwany Zoroasterm - miał on uznać wiarę w Boga-Słońce za nierealną, przestarzałą i archaiczną. Zaratustryzm narodził się w Turkestanie, na zachód od dawnego kaganatu Arjów. Wiekami religia zyskiwała wyznawców wśród ludów całego świata. Dziś jest jedną z największych religii świata.